Voorwaarden

Regel n°1 OBJECT

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen “Galuppo Racewear Benelux/Frankrijk” en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan via de handelaarssite https://www.galupporacewear.com/ of de koper een professional of een consument is.

De verwerving van een goed of dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.

Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door “Galuppo Racewear Benelux/France”.

“Galuppo Racewear Benelux/France” behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Regel n°2 Kenmerken van de aangeboden producten

De aangeboden producten en diensten zijn die vermeld in de catalogus gepubliceerd op de website https://www.galupporacewear.com/

Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De foto’s in de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat de kleuren betreft.

Regel n°3 tarieven

De prijzen op de site https://www.galupporacewear.com/ zijn vermeld in euro, inclusief alle belastingen. Deze prijzen zijn exclusief deelname aan verzendkosten die automatisch worden berekend bij het valideren van de bestelling. Verzendkosten worden berekend op basis van het land van bestemming en het gewicht van het pakket.

“Galuppo Racewear Benelux/France” behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande echter dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus staat, de enige prijs is die van toepassing is op de koper.

REGEL N°4 leveringsgebied

De online verkoop van de producten gepresenteerd op de site https://www.galupporacewear.com/ staat open voor kopers die woonachtig zijn in de Europese Unie.

REGEL N°5 commando’s

De koper die een product wil kopen op https://www.galupporacewear.com/ moet:

– het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde contactgegevens vermeldt of zijn klantnummer indien hij dat heeft;

– vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten;

– zijn bestelling valideren na controle;

– voer de betaling uit onder de voorziene voorwaarden;

– bevestig hun bestelling en betaling.

De bevestiging van de bestelling houdt de aanvaarding in van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning dat ze er perfect van op de hoogte zijn en het afstand doen van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Bevestiging is de moeite waard om transacties te ondertekenen en te accepteren.

“Galuppo Racewear Benelux/France” communiceert per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling.

REGEL N°6 betaalmethoden

Betaling van de volledige prijs is verschuldigd bij bestelling. Het wordt uitgevoerd met een creditcard of via het beveiligde systeem van Mollie.com dat gebruikmaakt van het SSL-protocol (Secure Socket Layer), zodat de verzonden informatie wordt gecodeerd door software en geen derde partij kan lezen tijdens netwerktransport.

Er worden geen cheques geaccepteerd voor betaling.

REGEL N°7 leveringen

Leveringen worden gedaan op het adres vermeld in het bestelformulier, dat zich alleen in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden.

Vanaf de datum waarop de bestelde producten ons terrein verlaten, kan “Galuppo Racewear Benelux/France” niet langer verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of schade veroorzaakt tijdens het transport.

Levertijden worden alleen ter informatie gegeven.

In geval van een onvoorzien tekort aan voorraad voor een besteld artikel, wordt de koper onmiddellijk op de hoogte gebracht door “Galuppo Racewear Benelux/France” om hem op de hoogte te stellen van de mogelijke vertraging en hem, indien nodig, in staat te stellen zijn bestelling te annuleren en te verkrijgen. onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

REGEL N°8 voldaan of terugbetaald

Na ontvangst van het pakket heb je veertien werkdagen bedenktijd. Vervolgens kunt u uw product in de originele verpakking op uw kosten aan ons retourneren. Deze bepaling is echter niet van toepassing op producten in de uitverkoop, in promotie of met verlaagde prijzen. U krijgt een uitwisseling met een ander product op de site aangeboden. De omruiling van artikelen in uw bestelling wordt pas uitgevoerd na verificatie door “Galuppo Racewear Benelux/France” van de kwantiteit en kwaliteit van de aan ons geretourneerde artikelen. De producten mogen niet zijn gebruikt, mogen geen enkele beschadiging hebben ondergaan, hoe minimaal ook, en moeten in perfecte staat verkeren. Dit herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder boete, met uitzondering van retourkosten en nieuwe leveringskosten.

REGEL N°9 garantie

Klachten of geschillen zullen altijd met attente welwillendheid worden ontvangen. Alle klachten, verzoeken om ruiling of terugbetaling moeten per e-mail worden ingediend op het volgende adres: contact@galupporacewear.com

REGEL N°10 verantwoordelijkheid

“Galuppo Racewear Benelux/France”, in het online verkoopproces, is slechts gebonden door een middelenverbintenis; haar aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.

REGEL N°11 intellectueel eigendom

Alle elementen van de site https://www.galupporacewear.com/ zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van “Galuppo Racewear Benelux/France”. Niemand is gemachtigd om om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, elementen van de site, softwarematig, visueel of geluid, te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken.

Elke eenvoudige of hypertekstlink is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “Galuppo Racewear Benelux/France”.

REGEL N°12 vertrouwelijkheid

We garanderen de vertrouwelijkheid van alle informatie die door de koper wordt verstrekt en we communiceren deze niet aan zakenpartners zonder toestemming van de koper.

Overeenkomstig de wet heeft de koper het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben, evenals het recht om deze te wijzigen en te verwijderen.

REGEL N°13 archiveringsbestendig

“Galuppo Racewear Benelux/France” archiveert aankooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De geautomatiseerde administratie van “Galuppo Racewear Benelux/France” zal door de partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

REGEL N°14 beslechting van geschillen

Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van geschillen is de rechtbank van Brussel bevoegd, niettegenstaande meerdere verweerders of garantieclaims.

Nieuwsbrief

    Ik wil graag op de hoogte blijven van nieuwe producten en acties van Galuppo Racewear Benelux/Frankrijk.